อยากให้คนเราเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคนเรามากขึ้น และรู้จัดวิธีล้างพิษและดูแลสุขภาพร่างกายของคนเราให้มากขึ้น ถ้าใครมีคิดเห็นดีๆก็มาร่วมแบ่งปันกันนะ

Advertisements