แ ป้ ง แ ล ะ น้ำ ต า ล
           ขณะที่ผลไม้ยังดิบอยู่ เนื้อของมันจะประกอบด้วยแป้งเป็นส่วนใหญ่ แต่พอสุกแป้งก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นน้ำตาล เพื่อให้มีรสหวาน ผลไม้สุกเลยทำให้อ้วนง่าย เพราะมีน้ำตาลเป็นกอบเป็นกำกว่าตอนดิบๆ เยอะเลย

วิ ต า มิ น ซี
           ตอนยังดิบผลไม้ส่วนใหญ่จะมีวิตามินซีสูง สังเกตได้ว่าถ้าเรากินผลไม้ดิบจะเปรี้ยวจนเข็ดฟัน แต่เมื่อผลไม้โดนความร้อนจนเริ่มสุก วิตามินซีก็จะลดน้อยลง ความหวานเลยเข้ามาแทนที่

เ บ ต้ า แ ค โ ร ที น
           สารเบต้าแคโรทีนอยู่ในสีเหลือง ส้ม แดงของผลไม้ ยิ่งสีจัดก็ยิ่งมีเบต้าแคโรทีนสูง ก็หมายความว่าถ้ามันยังดิบๆ เปลือกยังเขียวอยู่ จะมีเบต้าแคโรทีนน้อยหรือไม่มีเลย โดยเฉพาะขนุน เป็นผลไม้ที่ตอนดิบจะไม่มีเบต้าแคโรทีนเลย

Advertisements