เรื่องมีอยู่ว่า
…นางสมทรง  ฟักมี  แจ้งความจำนงต่อเจ้าพนักงานที่สนามบินว่าต้องการพาสปอร์ตไปทำงานที่อเมริกา  เจ้าหน้าที่ดูบัตรประชาชนแล้วก็บอกแกนางสมทรงว่า คุณไปให้อำเภอเขาเปลี่ยนนามสกุลของคุณมาเสียก่อน  ไม่อย่างนั้น ออกพาสปอร์ตให้ไม่ได้  นามสกุลของคุณถ้าเขียนเป็นภาษาปะกิตแล้ว มันไม่สุภาพ   !! !

ด้วยความงงงัน นางสมทรงก็จึงต้องกลับไปยังอำเภอ แจ้งแก่นายอำเภอว่า  ท่านขา..อีฉันจะไปเมืองนอก ทางเจ้าหน้าที่สนามบินบอกให้อีฉันมาเปลี่ยนนามสกุลเสียก่อน เพราะมันไม่ค่อยสุภาพ  อีฉันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรดอกเจ้าข้า  ท่านช่วยเปลี่ยนให้มันสุภาพขึ้นตามที่เขาว่าทีเถิดค้า..

นายอำเภอฉีกยิ้ม – ไม่มีปัญหา อีนางเอ๋ย

วันต่อมานางสมทรงก็ยิ่มร่ากลับไปยังสนามบิน บอกกับเจ้าหน้าที่ ว่า อีฉันไปเปลี่ยนมาแล้วเจ้าข้า  นายอำเภอท่านบอกว่า คราวนี้สุภาพแน่

เจ้าหน้าที่ – ไหนเปลี่ยนไปว่าไงล่ะ

นางสมทรงยื่นบัตรประชาชนให้ มันเขียนว่า

นางสมทรง  ฟักมี พลีส

.. สุภาพขึ้นไหมค่ะ?..

Advertisements