เรื่องตลก “สามีคุณเหมือนอะไร”

สามสาวตั้งวงนินทาสามี
สาวหนึ่ง : ผัวชั้นเค้าเหมือนหมอฟัน เค้าใช้สว่านเจาะและไชได้เก่งที่สุด
สาวสอง : ของชั้นเหมือนกรรมกรเหมือง เค้ามีสว่านอันใหญ่ใช้เจาะกระแทกกระทั้นถึงใจชั้นมาก
สาวที่สามนั่งเงียบ สองสาวแรกรุกเร้าให้สาวสามบรรยายสรรพคุณสามีบ้าง
สาวสาม : ของชั้นเค้าประเภทบุรุษไปรษณีย์,,,
ส่งของช้าแถมชอบส่งผิดตู้อีก

Advertisements