ดีท็อกซ์ คือ การเอาพิษที่สะสมในร่างกายของเราออก หรือเอาท็อกซินออกจากร่างกาย สามารถทำได้หลายวิธี เช่นการออกกำลังกาย การอบ การสวนทวาร ท็อกซินเป็นพิษที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยเกิดจากการบริโภคอาหารของเรานี่เอง ถ้ากินอาหารไม่เหมาะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ก็จะเกิดการสะสมของเศษอาหารอันไม่พึงประสงค์ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งป็นระบบป้องกันตนเองขั้นพื้นฐานของร่างกายมนุษย์เรานั้นก็จะถูกค่อยๆทำลายและทำให้เสื่อมลงเรื่อยๆ และเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลง ความสามารถในการค้นหาและกำจัดสารพิษในร่างกายของเราก็จะลดลง เชื่อโรคและสารพิษที่อยู่ในร่างกายเราก็จะเริ่มสะสมมากขึ้น

ดีท็อกซ์มีความสำคัญมากขึ้นในชีวิตปัจจุบัน เพราะในยุคสมัยนี้ มีมากมายหลายอย่างที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราต่ำลง เช่นการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า การนอนดึก และการแข่งขันที่รุนแรงในสังคมที่ทำให้เราเกิดความเครียด ความกดดัน ความกังวล อาหารสำเร็จรูป Fast food, Junk food เพราะชีวิตคนในเมืองแทบจะไม่มีเวลาว่างที่จะทำอาหารสุขภาพกินเอง อีกทั้งยังมีมลภาวะและอากาศเป็นพิษ จากสิ่งเหล่านี้ ทำให้ร่างกายของเรา, โดยเฉพาะ ตับ ไต ปอด, ทำงานเกินกำลังอยู่ตลอดเวลา และแทบจะตลอดเวลาไม่สามารถที่จะกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ให้หมดไปจากร่างกายของเรา พิษเหล่านี้จะตกค้างอยู่ในเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรา และจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกับร่างกายของเรา และเมื่อสะสมมากขึ้นเรื่องๆก็จะทำให้เราเกิดโรคต่างๆมากมายตามมา

การดีท็อกซ์ คือการล้างเอาสารพิษเหล่านี้ออกมาจากร่างกายของเรา การทำดีท็อกซ์ ไม่สามารถที่จะล้างพิษทุกอย่างออกจากร่างกาย แต่การทำดีท็อกซ์สามารถที่จะล้างพิษและสิ่งตกค้างที่ไม่พึ่งประสงค์ส่วนใหญ่ให้ออกไปจากร่างกายของเรา การสวนทวารเป็นวิธีการหนึ่งในการล้างพิษ เพื่อให้ระบบต่างๆทำงานดีขึ้น และหลังจากที่เราล้างพิษแล้ว เราก็ควรที่จะเอาใจใส่ เรื่องอาหารการกินของเรา ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และนอนให้เพียงพอ และพยายามควบคุมอารมณ์ของเราด้วย เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง และช่วยลดการทำงานของระบบร่างกายของเรา

นำเสนอเรื่องโดย chrm รถยนต์มือสอง และ รถใหม่

Advertisements